Ochranné rúška sú k dispozícii aj iným zraniteľným skupinám Vrútočanov

Upozorňujeme občanov, že od 25. marca 2020 sa na celom území Slovenska vrátane Vrútok zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest. Vyzývame všetkých obyvateľov aj návštevníkov nášho mesta, aby toto nariadenie dôsledne dodržiavali.


V prípade, že máte trvalý pobyt v meste Vrútky a ešte stále nemáte ochranné rúško, môžete kontaktovať Knižnicu Hany Zelinovej na telefónnom čísle 043/42 81 219.


Rúška sú vydávané v knižnici denne od 9 -13 hod., alebo doručované na adresu žiadateľa až do vyčerpania zásob. Výzva je zameraná najmä na cieľové skupiny, ktoré majú problém zabezpečiť si ich inou formou (zdravotne postihnutí občania, osamelí muži, sociálne odkázaní občania, a pod.). Spolu to zvládneme!


Mgr. Branislav Zacharides
primátor