Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29. marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.