Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Poznámka: Na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., nebudú vykonávané žiadne plánované práce a dodávka elektriny nebude prerušená. Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 16.4.2020 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.