Osamelí seniori môžu požiadať mesto o pomoc s nákupom


Mesto Vrútky ponúka seniorom v čase trvania opatrení na zamedzenie ochorenia koronavírus (COVID 19) možnosť uskutočnenia nákupu. Táto služba je poskytovaná bezplatne za nasledovných podmienok:

• Služba je určená pre osamelých seniorov vo veku 70 rokov a viac;
• Vo výnimočných prípadoch (napr. zdravotne ťažko postihnutí) možno službu poskytnúť aj mladším osamelým seniorom;
• Nákup je obmedzený na potraviny, drogistický tovar, prípadne vyzdvihnutie liekov;
• Nákup sa zrealizuje v obchode na území mesta Vrútky;
• Cenový rozsah nákupu: 10 EUR – 30 EUR;
• Jeden klient môže využiť službu max. 2 krát za týždeň;
• Pre objednanie služby je potrebné mať nachystanú potrebnú hotovosť;
Objednávky sa prijímajú v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 10:00 hod.;
Nákupy sa realizujú v pracovných dňoch od 13:00 hod. do 15:00 hod.;
• Služba sa neposkytuje seniorom, ktorým je už poskytovaná opatrovateľská služba.

V prípade záujmu o poskytnutie služby je možné volať na t.č.: 0908 160 530.