Koronavírus a nakladanie s odpadom

Spoločnosť ENVI-PAK a.s. pripravila pre občanov článok s tematikou nakladania s odpadom počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom.