Zatvorenie zberného miesta na mestskom úrade

Vzhľadom na zatvorenie zberného dvora v Martine – Brantner Fatra, s.r.o. (pandémia koronavírusu) je zberné miesto vo Vrútkach (za budovou Mestského úradu vo Vrútkach) do odvolania uzatvorené. Ďakujeme za pochopenie.
Mgr. Branislav Zacharides
primátor Mesta