Usmernenie na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine zaslalo Usmernenie na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2020. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.