Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo nové infografiky o COVID-19 a štandarné postupy v zdravotníctve

Ministerstvo zdravotníctva SR si dovoľuje dať Vám do pozornosti nové infografiky pre COVID-19, ktoré nasmerujú širokú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy. Všetky informácie sú dostupné na tomto odkaze.