Oznam o zatvorení Mestskej knižnice Hany Zelinovej

Mestská knižnica Hany Zelinovej oznamuje svojim čitateľom, že na základe rozhodnutia Krízového štábu Mesta Vrútky bude knižnica od 13.3.2020 ZATVORENÁ DO ODVOLANIA.

- Zároveň oznamujeme, že nebudeme vyberať poplatky za oneskorené vrátenie dokumentov, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto opatrením.

- O prípadných zmenách budeme priebežne informovať cez sociálnu sieť Facebook a na vstupných dverách knižnice.

V prípade potreby sa na nás môžete obrátiť telefonicky 043/4281219 alebo e-mailom kniznica@vrutky.sk

Ďakujeme za pochopenie.