Oznámenie o opatreniach prijatých na zasadnutí Krízového štábu Mesta Vrútky v piatok, 13.3.2020

S účinnosťou od piatku, 13.3.2020

 

- záujemcom o občiansky sobáš na Mestskom úrade vo Vrútkach odporúčame preložiť termín jeho konania na dobu po ukončení mimoriadnej situácie a v prípade nevyhnutnosti realizácie občianskeho sobáša v dobe trvania mimoriadnej situácie, počet účastníkov sobášneho obradu obmedzujeme na 10 (sobášiaci, matrikár, ženích, nevesta, dvaja svedkovia, rodičia ženícha a rodičia nevesty)

 

- obmedzujeme počet účastníkov smútočných obradov v Dome smútku na vrútockom cintoríne na najbližšiu rodinu,

 

- prerušujeme prevádzku Knižnice Hany Zelinovej vo Vrútkach.

 

- odporúčame obyvateľom nevyužívať v čase zatvorenia škôl a školských zariadení vo zvýšenej miere detské ihriská a športoviská

 

Termín: do odvolania

 

S účinnosťou od pondelka, 16.3.2020

 

- režim MHD Martin bude po dohode s Mestom Martin, s ostatnými obcami a prevázkovateľom MHD obmedzený na prevádzku v režime „Sobota“, pričom autobusové spoje do výrobných organizácii /Trim Leader, Volkswagen, ECCO, Neografia/ ostanú zachované.

 

Termín: do 29.3.2020

 

- vyzývame občanov, aby prednostne vybavovali veci na Mestskom úrade vo Vrútkach elektronickou poštou, resp. telefonicky.

 

- hodiny pre styk s verejnosťou na Mestskom úrade vo Vrútkach budú nasledovné:

 

pondelok: 13:00 – 15:00 hod.
streda: 13:00 – 16:30 hod.
štvrtok: 13:00 – 15:00 hod.
piatok: 8:00 – 11:00 hod.

 

Termín: do odvolania

 

Zároveň informujeme občanov a organizácie na jeho území o doplnených opatreniach ústredného krízového štábu platných pre celé územie SR:

 

- zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk
- povinná 14 dňová karanténa pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia,
- od pondelka 16.3.2020 na dobu dvoch týždňov zatvorenie škôl a školských zariadení,
- zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľska – tu bude situácia priebežne monitorovaná,
- obmedzenie vlakovej a autobusovej dopravy – medzinárodnej aj vnútroštátnej,
- zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték,
- zatvorenie kultúrnych zariadení,
- v obchodných centrách cez víkend možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky
- obmedzenie otváracích hodín na úradoch.

Presná špecifikácia opatrení prijatých na základe rokovania ústredného krízového štábu je dostupná tu.