Oznam spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. o prijatých opatreniach v súvislosti so šírením koronavírusu (COVID-19)

V spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 10.3.2020 zasadal Krízový štáb, ktorý vydal usmernenia voči vlastným zamestnancom, ako aj voči zákazníkom a klientom spoločnosti. Usmernenia sú dostupné v tomto dokumente.