Na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR posilnili činnosť call centier

V rámci RÚVZ Martin sú pre verejnosť dostupné nasledovné kontakty:

Inštitúcia Call centrum e-mail
RÚVZ Martin 043/401 29 27
0902 740 766
0911 514 878
mt.epid@uvzsr.sk

Všetky telefonické kontakty pre verejnosť nájdete prehľadne
zoradené na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.