Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Zverejňujeme usmernenie hlavného hygienika SR pre osoby, ktorým bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení. Usmernenie si môžete prečítať v priloženom dokumente.