Rozhodnutie predsedu Krízového štábu Mesta Vrútky č. 1/2020

Na základe návrhu Krízového štábu Mesta Vrútky zo dňa 10.3.2020 prijímam nasledovné opatrenia:

 

1. S účinnosťou od stredy, 11.3.2020

 

- nariaďujeme dočasne prerušiť vyučovanie v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vrútky, a zároveň odporúča rovnako postupovať aj v prípade súkromných zriaďovateľov.

 

Termín: do piatka, 13.3.2020 vrátane
(posúdenie možného predĺženia opatrenia sa zrealizuje na zasadnutí krízového štábu v piatok 13.3.2020)

 

2. S účinnosťou od utorka, 10.3.2020

 

- prerušujeme prevádzku denných centier seniorov vo Vrútkach,
- prerušujeme prevádzku kultúrnej sály Kriváň a Kina 1. máj.

 

Termín: do odvolania

 

 

Krízový štáb Mesta Vrútky zároveň informuje občanov a organizácie na jeho území o vybraných prijatých opatreniach platných pre celé územie SR s relevanciou aj pre územie mesta Vrútky:

 

- Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb sú povinní zabezpečiť zákaz návštev.

 

Termín: 7.3.2020 – do odvolania

 

- Zakazuje sa organizovanie hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

 

Termín: 10.3.2020 – 23.3.2020

 

- Osobám s prechodným a trvalým pobytom na území SR, ktoré sa v období od 10.3.2020 vrátia z najviac postihnutých krajín - Talianska, Číny, Iránu a Kórejskej republiky sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

 

Termín: 10.3.2020 – do odvolania

 

- Rušia sa s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,

 

Termín: 9.3.2020 – do odvolania

 

- Školy, školské zariadenia a športové kluby sa musia riadiť usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zverejňovanými na www.minedu.sk.

 

Termín: 2.3.2020 – do odvolania

 

- Nariaďuje sa dodržiavať preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR uvedené na internetovej stránke:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl... .
V prípade príznakov ochorenia podobných chrípke (kašeľ, bolesti svalov, slabosť, horúčka) sa odporúča postupovať podľa nariadenia Hlavného hygienika – nenavštíviť zdravotnícke zariadenia, ale informovať o situácii krízovú linku 0800 221 234

 

Termín: 10.3.2020 – 14 dní od príchodu zo zahraničia

 

Mgr. Branislav Zacharides, predseda krízového štábu