Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ing. Ladislav Jantulík, Žilina, podal na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1. stupňa, v zmysle platnej legislatívy, dňa 21.8.2019 žiadosť o dodatočné povolenie rozostavanej stavby: Prístup k pozemkom chatovej osady Pod Dolinky. Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy povoľuje túto stavbu ako dočasnú stavbu na dobu 20 rokov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.