CVČ Domino - podujatia vo februári 2020

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac február 2020. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.