Porucha verejného osvetlenia

Oznamujeme občanom Mesta Vrútky, že v mestskej časti Hluchovo, Dolné Vrútky a na Ulici M.R. Štefánika (a priľahlých uliciach napájaných z príslušného rozvádzača) dochádza k výpadkom verejného osvetlenia. Na odstránení predmetných porúch sa intenzívne pracuje. Ďakujeme za pochopenie.