Upozornenie na výskyt vtáčej chrípky na území SR

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin zaslala žiadosť o súčinnosť pri informovaní o výskyte vtáčej chrípky v SR a zároveň informačný materiál k tejto téme.