Platené parkovanie na parkoviskách Mesta Vrútky

Dňom 01.01.2020 vstúpilo do platnosti VZN 8/2019, kde prevádzkovateľom parkovacích miest je Mesto Vrútky. V rámci Mesta Vrútok sú spoplatnené
4 parkovacie zóny s platením státím, kde sú osadené parkovacie automaty.


Doba spoplatnenia:

Pondelok – Piatok v čase od 6:00 – 18:00.


Zóna 1 Centrálne parkovisko, (bývalé rampové parkovisko) prvých 30min / 0,20€, každých ďalších 30min / 0,40€, parkovanie na celý deň 9,4€.

Zóna 2 ul. Železničná, každých začatých 30min /0,40€ celý deň 9,6€.

Zóna 3 a 4 Pri múzeu, každých začatých 30min /0,40€ celý deň 9,6€
(automat je pre poruchu mimo prevádzky, parkovanie bezplatné).


Parkovacie karty:

a) parkovacia karta Rezidentská,
b) parkovacia karta Predplatná,
c) parkovacia karta Návšteva,

je možné vydať na základe vyplnenej žiadosti a zaplatení poplatku v pokladni MsÚ v zmysle cenníka. Parkovacie karty je možné vydať v kancelárii č.210 MsÚ v čase pokladničných hodín. Viac informácií si môžete prečítať v sekcii: Platené parkovanie na parkoviskách Mesta Vrútky.