Oznámenie o poklese teploty v systémoch UK a TUV

Dňa 19.12.2019 bude Martinská teplárenská, a.s. vykonávať opravu horúcovodného privádzača DN500. Z uvedeného dôvodu dôjde v čase od 7:00 do 18:00 hod. ku poklesu parametrov horúcovodu, čo sa prejaví v niektorých mestských častiach mesta Martin a vo Vrútkach poklesom teploty v systémoch UK a TUV v jednotlivých objektoch.