Verejná vyhláška - výzva k odstráneniu starého vozidla

V zmysle §26 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov upozorňujeme majiteľa starého motorového vozidla továrenskej značky BMW čiernej farby, bez evidenčného čísla, ktoré sa nachádza na parkovisku - Ulica za mostom na porušovanie zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch znení neskorších zmien a predpisov. Celý text vyhlášky si môžete prečítať v priloženom dokumente.