Oznam - skúška elektronických sirén CO

Dňa 13. decembra 2019 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva - „elektronických sirén CO“. Aktiváciu elektronických sirén vykoná Sekcia krízového riadenia MVSR prostredníctvom RDS – otestuje sa aktivácia prijímačov RDS prostredníctvom živého vysielania Slovenského rozhlasu v trvaní 6 minút.
Skúška elektromotorických sirén sa nevykonáva.