Verejná vyhláška - oznámenie

Železnice slovenskej republiky, Bratislava v zastúpení spoločnosťou Reming Consult a.s., Bratislava, podala dňa 2.12.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín Košice. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente a prílohe1, prílohe2 a prílohe3.