Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020, kliknite tu.