CVČ Domino - podujatia v decembri 2019

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac december 2019. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.