Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Vrútky formou priameho prenájmu č. 1/2019

Dňa 15.11.2019 sa stretla výberová komisia na vyhodnotení ponúk priameho prenájmu č.1/2019. Celý zápis si môžete prečítať v priloženom dokumente.