Oznámenie o odstávke pitnej vody - rekonštrukcia vodovodu na ul. Sv. Cyrila a Metoda

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin, oznamuje odberateľom vody vo Vrútkach, že dňa 5.11.2019 (utorok), bude z dôvodu realizácie opravy na vodovodnom potrubí v čase od 8:00 do 15:00 hod., odstavená pitná voda. Rozpis ulíc, ktorých sa bude odstávka týkať: časť ulíc Horná, 1. Čsl. brigády od križovatky s ul.Kalinčiaka po stanicu, Nábrežná, ul. Fr. Partizánov, Horná Kružná, Langov dvor, Matušovičovský rad, Nová, Čachovský rad, Južná, Martinská, Sv. Cyrila a Metoda, K. Kalocsaya, Švermova, Železničná, Dielenská Kružná, Ľubochnianska, Komorova, Kmeťova a celé Dolné Vrútky.