CVČ Domino - podujatia v novembri 2019

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac november 2019. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.