Verejná vyhláška - rozhodnutie

Stavebník Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, podal na mesto Vrútky dňa 31.07.2019, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry k lokalitám MRK v Martine“. Po vykonanom stavebnom konaní v zmysle platnej legislatívy Mesto Vrútky rozhodlo o povolení tejto stavby. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.