CVČ Domino - ponuka záujmových krúžkov pre školský rok 2019/2020

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť pre školský rok 2019/2020. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.