Predstavitelia mesta Vrútky 1900-2022Andrej Judík
Andrej JUDÍK

starosta

1900-1924

Peter Sokolík
Peter SOKOLÍK

starosta

1924-1925

Štefan Darula
Štefan DARULA

predseda správnej komisie

1925-1926

Karol Kalocsay
Karol KALOCSAY

starosta

1926-1938

František Straka
František STRAKA

vládny komisár

1938-1945

Vojtech Daubner
Vojtech DAUBNER

predseda MNV

1945

Jozef Varga
Jozef VARGA

predseda MNV

1945

Ladislav Škovira
Ladislav ŠKOVIRA

predseda MNV

1946, 1948

Michal Knoško
Michal Knoško

predseda MNV

1946, 1947, 1948

Anna Burianová
Anna BURIANOVÁ

predsedníčka MNV

1955-1957

Pavol Fapšo
Pavol FAPŠO

predseda MNV

1957-1960

Arnold Lamoš
Arnold LAMOŠ

predseda MsNV

1960-1964

Ján Vyšný
Ján VYŠNÝ

predseda MsNV

1964-1971

Jozef Nagy
Jozef NAGY

primátor

1991-1994

Ľubomír Bernát
Ľubomír BERNÁT

primátor

1994-2006

Miroslav Mazúr
Miroslav MAZÚR

primátor

2006-2018

Branislav Zacharides
Branislav ZACHARIDES

primátor

2018-