Oznámenie o vstupe na pozemky v rámci vykonávania prevádzkových činností na VTZ vysokotlakového plynovodu

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., prevádzka Žilina, si dovoľuje informovať vlastníkov pozemkov o vstupe zamestnancov Corrocont kft. na pozemok v ich osobnom vlastníctve. V zmysle platnej legislatívy je spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. povinná vykonávať pravidelné kontroly svojich plynárenských zariadení. Pracovníci, vykonávajúci práce v rámci údržby, merania, kontroly tesnosti stavu plynovodu v správe majetku SPP - distribúcia a.s. v mesiacoch jún až august 2019 budú vstupovať na pozemky, ktorými VTL plynovod prechádza. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.