Rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR pre obdobie 2019/2020 na pripomienkovanie

Žilinský samosprávna kraj si Vás dovoľuje si informovať o zverejnení Rámcového návrhu cestovného poriadku ŽSR 2019/2020 (GVD), ktorý je možné pripomienkovať do 17.6.2019. Viac informácií je na stránke: http://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-dopravy/doprava/ramcovy-navrh-cestovneho-poriadku-zsk-gvd-obdobie-2019-2020-pripomienkovanie.html