Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad, v zmysle platnej legislatívy, preskúmal návrh: Ing. Mateja Kubíka a ďalších vlastníkov dotknutých parciel, podaný na mesto Vrútky dňa 13.02.2019 a začal územné konanie v zmysle platnej legislatívy. Návrh posúdil a rozhodol o povolení umiestnenia stavby. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.