Upozornenie na zvýšený hluk v centre mesta

Spoločnosť TECH-MONT Helicopter company s.r.o. ,Spišská Nová Ves, bude v utorok 18.6.2019 o 12:00 hod., vykonávať letecké práce na bytovom dome križovatiek Kalocsaya, Sv. Cyrila a Metoda za účelom zmeny technológie pre mobilného operátora. Tovar bude preberaný zo škvarového ihriska (za Základnou školou H. Zelinovej).