Výmena parkovacieho automatu pri železničnej stanici vo Vrútkach

Oznamujeme Vám, že v meste Vrútky prebehla výmena parkovacieho automatu, ktorý bol umiestnený pri železničnej stanici a mesto ho zakúpilo ešte v roku 2008. Tento pôvodný automat dosluhoval a mal časté výpadky s mincami (ktoré skrz neho prepadávali) bez možnosti zaplatenia parkovného. Na základe toho Mesto Vrútky pristúpilo na výber dodávateľa nového parkovacieho automatu. Tento dodala a namontovala dňa 6.6.2019 Mestu Vrútky spoločnosť Villapro s.r.o. Parkovisko aj naďalej spravuje Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. Veríme, že automat bude slúžiť širokej automobilovej verejnosti minimálne toľko ako pôvodný dosluhujúci automat, ktorý pôjde postupne na proces repasovania, aby slúžil na ďalšom mieste. Pozrite si aj fotky starého a nového automatu.