Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, v zastúpení spoločnosťou PETROSTAV SK s.r.o., Tvrdošín - Ing. Peter Poláčik, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa, v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu stavby: „ 10721-Vrútky-Pod Dielec – Rozšírenie NNK “. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad, v zmysle platnej legislatívy, rozhodol o povolení umiestnenia stavby. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.