Pozvánka na prednášku pod názvom biologická ochrana a výživa ovocných drevín

Milí záhradkári a ochrancovia prírody, Mesto Vrútky a ZO SZZ Vrútky KB Vás pozývajú na prednášku na tému „Biologická ochrana a výživa ovocných drevín“, ktorá sa uskutoční dňa 16. mája (štvrtok) 2019 o 17. hod. v Sobášnej sieni MsÚ Vrútky. Bližšie informácie nájdete v pripojenom plagáte.