Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Základnej školy Hany Zelinovej

Mesto Vrútky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: Základnej školy Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.