Do práce na bicykli 2019

Po úspešnom priebehu posledných ročníkov celonárodnej kampane „Do práce na bicykli“, ktorej hlavným poslaním je prezentovať záujem širokej verejnosti používať bicykel ako štandardný dopravný prostriedok pri ceste do práce sa Mesto Vrútky zapojilo do celonárodnej kampane, čím umožňuje obyvateľom nášho mesta zúčastniť sa 6. ročníka súťaže, ktorej cieľom je hlavne motivácia využívať zdravý a ekologický spôsob dochádzania do práce. Svojim aktívnym prístupom prispejeme k zlepšeniu zdravia obyvateľov, k zníženiu podielu individuálnej automobilovej dopravy v našom meste a následne aj ku zvýšeniu kvality života v ňom.

Neváhajte a zapojte sa aj vy!

Súťaž trvá od 1. do 31. 5. 2019, kedy 2 – 4 členné zaregistrované tímy z jednotlivých firiem, inštitúcií a škôl budú počas celého mesiaca máj dochádzať do práce, do školy na bicykli.

Do súťaže sa môžu prihlásiť tímy, ktorých všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom v našom meste.
Do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií.
Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy, títo študenti musia v deň začiatku kampane, t.j. 1. 5. 2019 dosiahnuť vek minimálne 15 rokov.
Registrácia tímov prebieha najneskôr do 5. 5. 2019 prostredníctvom webového portálu www.dopracenabicykli.eu

Účastníci súťaže si sami svoje jazdy denne evidujú a výsledky zapisujú do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu, spätná evidencia je možná najneskôr do 4 dní.
Po ukončení súťaže sa na lokálnej úrovni budú vyhodnocovať tri kategórie:
a) v prvej súťažnej kategórii budú súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu najazdených kilometrov na bicykli od 1. do 31. mája 2019. Bude vybratý najlepší tím, ktorého členovia spolu najazdili v uvedenom termíne najviac kilometrov do práce a z práce, a najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najviac kilometrov do práce a z práce,
b) v druhej súťažnej kategórii budú súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu jázd absolvovaných od 1. do 31. mája 2019. Bude vybratý najlepší tím, ktorého členovia spolu najazdili najväčší počet jázd do práce a z práce a najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najväčší počet ciest do práce a z práce,
c) treťou kategóriou bude tzv. Bonusová kategória, v rámci nej bude vyžrebovaný jeden súťažiaci spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli v monitorovanom období, alebo počas súťaže najazdili minimálne 500 kilometrov na bicykli.

Spojme sa v súťažných tímoch, aby sme podporili trvalo udržateľnú mobilitu v meste a správnym dopravným prostriedkom na presun po meste vytvorili tak vhodnú alternatívu k individuálnemu motorizmu.

KOMPLETNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE – štatút súťaže a bližšie informácie nájdete na www.dopracenabicykli.eu