Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - pozemok s budovou denného centra

Mesto Vrútky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže: pozemok s budovou denného centra. Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete v priloženom dokumente.