Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v zmysle platnej legislatívy vyhlásilo: čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice počnúc 5.4.2019 od 8:00 hod. až do odvolania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.