Odpadové hospodárstvo


Harmonogram vývozu separovaného zberu na rok 2022

Harmonogram jarného mobilného zberu papiera a jedlých olejov na rok 2022

Harmonogram vývozu BIO odpadu na rok 2022

Zber kuchynského odpadu vo Vrútkach od 1.júla 2021 - informácie
Mapa zberných miest kuchynského odpadu vo Vrútkach
Rozpis zberných miest na zber biologicky rozpožiteľných kuchynských
a reštauračných odpadov


Popis systému nakladania s KO a SZ

Údaje o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018
Údaje o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019
Údaje o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020
Údaje o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2021

Označovanie obalov

Zberný dvor Martin

Harmonogram vývozov - vyhľadávanie podľa ulice a čísla domu
(v ľavej časti stránky zmluvnej spoločnosti Brantner Fatra, s.r.o.)


Program odpadového hospodárstva Mesta Vrútky do roku 2020

Usmernenie spoločnosti Brantner Fatra, s.r.o. ku zberu KO


Význam separovaného zberu

Triedením skla šetríme prírodné zdroje. Recyklovať sa dá donekonečna
Všetko, čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera
Pravdy a mýty o odpade
Kompostovanie - informačný leták
10 tipov, ako neplytvať potravinami - informačný leták
Predchádzanie vzniku odpadov v domácnostiach - informačný leták
Využitie biologického odpadu na záhrade - informačný leták
Sviatok všetkých svätých a Pamiatky zosnulých - informačný leták


Zvukové spoty, zamerané na správne triedenie odpadu


Stláčanie odpadu


Triedenie kovov


Triedenie nápojových kartónov


Triedenie papiera


Triedenie plastov


Triedenie skla


Triedenie spoločného zberu