Obmedzenia na ŽST Vrútky - nákladná stanica v súvislosti so stavebnými prácami

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v období od 18. marca do 31. mája 2019 bude v ŽST Vrútky - nákladná stanica prebiehať prekládka inžinierskych sietí. Počas tohto obdobia nebude možné uvedenú ŽST využívať. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.