CVČ Domino - podujatia v marci 2019

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac marec 2019. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.