Schválené dotácie na šport, kultúru, školstvo a sociálne veci na rok 2019

V zmysle VZN č. 9/2015 o poskytovaní dotácií boli z rozpočtu mesta schválené dotácie v oblasti športu, kultúry, školstva a sociálnych vecí. Presné rozdelenie si môžete pozrieť v nasledujúcom dokumente.