Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Martin, v zastúpení splnomocnenými zástupcami Ing. Miroslavom Stolárikom a Ing. Petrom Krajčovičom - Stavba od A po Z, s.r.o., Thurzova 16A, Martin, podalo na mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa, určený OÚ Žilina odbor výstavby a bytovej politiky, v zmysle platnej legislatívy dňa 09.01.2019 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia stavby športovo rekreačného areálu -“Šport park Pltníky“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente a mape.