Verejná vyhláška - doručenie výzvy

Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad, v zmysle platnej legislatívy, doručuje spoločnosti M&M Stavební SK s.r.o., Pri Rajčianke 49, Žilina 010 01, výzvu mesta Vrútky zo dňa 14.1.2019. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.