CVČ Domino - podujatia vo februári 2019

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac február 2019. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.