Výstraha pred závažnou smogovou situáciou

Podľa novelizácie 293/2017 Z.z. Zákona o ovzduší 137/2010 Z.z. vydal Slovenský hydrometeorologický ústav ako poverená organizácia výstrahu pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10 v oblasti mesta Martin a Vrútky od 20.1.2019 v čase od 20:00 hod. do odvolania. Je vhodné obmedziť dobu pobytu vonku, skrátiť vetranie obytných miestností a obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzická práca, športové aktivity). Viac informácií si môžete prečítať v priloženom ozname SHMÚ a vyhlásení Odboru starostlivosti o ŽP na OÚ Žilina.